Grasshopper

algorithmic modeling for Rhino

PROGRAMATURA | WARSZTATY

Event Details

PROGRAMATURA | WARSZTATY

Time: March 24, 2018 to May 27, 2018
Location: SARP Poznań
Street: Stary Rynek 56, 60-101 Poznań
City/Town: Poznań
Website or Map: http://programatura.org/warsz…
Event Type: workshop
Organized By: PROGRAMATURA
Latest Activity: Mar 9, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Intro

Nieustannie rosnąca kompleksowość otaczających nas systemów oraz nieprzerwane dążenia do tworzenia coraz to bardziej wydajnych i efektywnych rozwiązań spowodowały, że popularyzacja metod obliczeniowych, również w designie była nieunikniona. Współcześnie wykorzystywane algorytmy są czymś więcej niż tylko uzupełnieniem procesu projektowego – stały się istotnym narzędziem przenoszącym kreatywność do zupełnie nowego wymiaru.

Celem tych warsztatów jest zapewnienie dogłębnego zrozumienia metod programowania wykorzystywanych w designie. Skoncentrujemy się na optymalizacji designu, jego wydajności i geometrii oraz na analizach środowiskowych i symulacjach fizycznych.

Warsztaty pomogą Ci rozwinąć umiejętności, pozwalające dodać nowy poziom złożoności do Twoich projektów. Zdobędziesz tę wiedzę tworząc ćwiczenia, obejmujące praktyczne zagadnienia takie jak fabrykacja czy ograniczenia materiałowe. Kurs obejmie również elementy cyfrowej fabrykacji w postaci realnie wytworzonych elementów Twoich projektów. Pod koniec kursu będziesz mógł opracować własne strategie programowania do generowania złożonych i responsywnych geometrii.

Because of the complexity of our living environment and ever-going pursuit of the most efficient solutions the popularisation of computation in design was inevitable. Nowadays algorithmic techniques are far more than just an addition to the design process. They became powerful means of moving creativity to the next level.

The aim of this workshops is to provide you with an in-depth understanding of systems based on design-oriented computational approaches. We will cover development of performance-driven designs, environmental and physical simulations and optimisation. Training will help you develop skills enabling to add new level of complexity to your projects. You will gain knowledge by creating number of exercises which will deal with real-life design objectives such as fabrication and material constraints. This course will also include elements of digital fabrication.

At the end of the course you will be able to develop your own programming strategies for generating complex and responsive geometries.


Dla kogo jest ten kurs? | Who is this course for?

Powyższe sesje przeznaczone są dla osób posiadających przynajmniej średnio zaawansowaną wiedzę z obsługi programu Rhinoceros 3D, które jednocześnie pragnąc poznać podstawy programowania wykorzystywanego w szeroko rozumianym projektowaniu. Żadne wcześniejsze doświadczenie w skryptowaniu nie jest wymagane, jednak mile widziana jest podstawowa znajomość grafiki 3D, oprogramowania CAD i Grasshoppera.

This sessions are dedicated for people with at least intermediate knowledge of Rhinoceros 3D who are craving to learn basics of programming. No previous experience in scripting is required, however a basic knowledge of 3D graphics, CAD software and Grasshopper is welcome.


Daty zajęć | Course dates

Każdy blok zajęć będzie składał się z 4 treningów, które będą odbywać się w dni weekendowe.

Each separate thematic block will consist of 4 trainings which will be conducted during weekend days.

  1. 24-25/03 | Esencja Grasshoppera | Grasshopper Essentials
  2. 7-8/04 | Wprowadzenie do Programowania w Designie (GHPYTHON) | Introduction to Computation in Design (GHPYTHON)
  3. 21-22/04 | Optymalizacja w Procesie Projektowym | Optimisation in Design Process
  4. 12-13/05 | Ewolucja Wzrostu | Growth
  5. 26-27/05 | Do Dzieła ! | Let’s Make It !

Comment Wall

Comment

RSVP for PROGRAMATURA | WARSZTATY to add comments!

Join Grasshopper

Attending (1)

About

Translate

Search

Videos

  • Add Videos
  • View All

© 2024   Created by Scott Davidson.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service